dodano: 08.08.2017

Zarząd Spółki AEGIR 4 Sp. z o.o. ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Połączenia spółki ENERGA Wytwarzanie SA (Spółka Przejmująca) ze spółkami przejmowanymi : Elektrownia CCGT Grudziądz Sp. z o.o. i Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o. i AEGIR 4 Sp. z o.o. Szczegóły połączenia publikowane począwszy od dnia 8 sierpnia 2017 roku do pobrania w formacie pdf tutaj:

Plan_polaczenia_EW_CCGTGR_CCGTGD_AEGIR4.pdfdodano: 08.01.2014

W dniu 08.01.2014 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestr Przedsiębiorców KRS wzmianka (sygnatura akt GD. VII NS-REJ.KRS/26068/13/584) o przejęciu spółek AEGIR 1 Sp. z o.o., AEGIR 2 Sp. z o.o., AEGIR 3 Sp. z o.o. przez spółkę AEGIR 4 Sp. z o.o. Połączenie zrealizowane zostało przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych (w tym AEGIR 1 Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą, tj. AEGIR 4 Sp. z o.o., w zamian za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikowi spółek przejmowanych, tj. ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. (łączenie się poprzez przejęcie), zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółek przejmowanych.